وبگاه استادان

اطلاعات استادان

 

 

 

دانلود فایل نمونه اطلاعات استادان

دانلود فایل راهنما

 

لیست صفحات شخصی استادان واحد صوفیان

گروه عمران و معماری گروه صنایع غذایی وشیمی
گروه حسابداری  گروه کامپیوتر        گروه برق      گروه مکانیک  
گروه فیزیک گروه ریاضی
اسماعیل جیحونی مسعود دزیانی یعقوب اقدم سعید صبا منیری علی عبدالهی هادی دهقان علیرضا محمدیان  منیره ذیره حبیب
هادی ثمین رامین حیدرپور سیدجابر میرنیا سیدمحمدجواد حسینی مهندس جواهر نیا نادر مسلمی وایقان
ابراهیم هاشمی محمدرسول مستانی
برمک حسینی بیرون سعید احمدی زاده وحید شکری حبشی مرتضی عباس زاده  فاطمه مسعودی نیا  سید مهدی لشکر پور    
هادی المهدی تقوی محمدحسین بیکیفی ممقانی   مهدی جلیلی  علیرضا علیشاهی      
رعنا ملکی شبیلو فریدعمیدی فضلی    فاطمه شبستری   گروه دروس عمومی
   گروه زبان    
بهروز وفائی آزاده جدایی       جعفر جهانگیری  فاطمه میرزا پور  
رسول ثابت عهد رامین عطا زاده        شهربانو جمال سیس   علی اصغر یوسفی  
  رقیه عزتی       اصغر هادی پور   محمد حسین گرامی   
  شبنم ایمانی            
JoomShaper