حضور فعال دانشجويان واحد صوفيان در فضاي فرهنگي مجازي

دانشجويان واحد صوفیان با شركت خود در مسابقات وبلاگ نويسي و صفحات اجتماعي مجازي موفق به ايجاد بيش از 200صفحه مجازي و كانال و وبلاگ با موضوعات فرهنگي - ديني - انقلابي نموده اند .  
به گزارش خبرگزاری آنا: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان در راستاي نيل به فرامين مقام معظم رهبري مبني بر حضور اثر بخش و موثر جوانان و موثران فرهنگي در فضاي مجازي و استفاده بهينه از اين امكان با حضور حداكثري و ايجاد وبلاگ ها و كانال ها و صفحات اجتماعي فرهنگي ديني گامي در ترويج فرهنگ و معارف دني در فضاي مجازي برداشته وبا شركت خود درمسابقات وبلاگ نويسي و صفحات اجتماعي مجازي موفق به ايجاد بيش از 200 صفحه مجازي و كانال و وبلاگ با موضوعات فرهنگي ، ديني شدند.  
حسین خسروی فر رئیس واحد صوفیان در مصاحبه با آنا گفت : اين مسابقات با هدف ترويج و گسترش معارف اسلامي و انقلابي با محوريت ايجاد مشاركت و حضور دانشجويان در فضاي فرهنگي مجازي در طول سال تحصيلي 94-95 در واحد برگزار گرديد كه در اين مسابقات بيش از 200 اثر مجازي توليد و پس از بررسي، منتخبين جهت شركت در بيست و يكمين دوره جشنواره هنر و ادبيات ديني دانشگاه آزاد اسلامي ارسال گرديد كه خوشبختانه بيشترين آمار شركت كننده در دو رشته وبلاگ ديني و وبلاگ فرهنگي در استان آذربایجان شرقی متعلق به دانشجويان اين واحد است.
وی افزود : موضوعات اصلي اين وبلاگ ها غالبا قرآني و فرهنگي با هدف ترويج مطالب قرآني و فرهنگي و همچنين انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است.
وی تصریح کرد به منظور تشويق و به مشاركت كشيدن ساير دانشجويان و جامعه مخاطب دانشگاهي از دانشجوياني كه بيشترين امتياز را در بيست و يكمين دوره جشنواره هنر و ادبيات ديني بدست آورده اند طي مراسمي تقدير و تجليل بعمل خواهد آمد.

JoomShaper