انتصاب دکتر تقوی به سمت مدیر آموزشی

photo 2017-10-23 15-02-49

طی مراسمی با حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان ، دکتر هادی المهدی تقوی کلجاهی بعنوان مدیر آموزشی واحد صوفیان منصوب شد.

JoomShaper