برگزاری کارگاه آموزشی ایده هاي کارآفرین ودانش بنیان وحمایت ازآنها در واحد صوفیان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، کارگاه آموزشی با عنوان ایده هاي کارآفرین و دانش بنیان و حمایت از آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان برگزار شد.
این کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت توسط دکتر علیرضا توکلی مدیر پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تدریس شد و شرکت کنندگان که از واحدهای دانشگاهی استان آذربایجان شرقی حضور داشتند با روشهای حمایت از ایده های خلاقانه و طرح های ارائه شده آشنا شدند.
از اهداف این دوره آشنایی با مراحل حمایت از ایده هاي کارآفرین و دانش بنیان در دانشگاه و بالابردن سطح آگاهی مخاطبان از مباحث مربوط به مراکز رشد، فناوري و توسعه کارآفرینی و تاثیرگذاري در نحوه اطلاع رسانی مباحث مربوط به فناوري و همچنین جذب ایده هاي نو و فناور توسط مخاطبان و راه اندازي شرکت هاي دانش بنیان را می توان نام برد.
توجه به توانایی خلاقیت افراد به ویژه قشر جوان و پرهیجان این مرز و بوم، در جهت پیشرفت و تعالی کشور، بیش از پیش ضروري است که جوانان مستعد متاسفانه نمی دانند چگونه ایده هاي ذهنی خود را پرورش داده و به عمل تبدیل کنند و اطلاعی از چگونگی ثبت اختراع و تجاري سازي ایده خود ندارند که برگزاری چنین کارگاههایی در حوزه هاي نوآوري و فناوري براي قشر فرهیخته امري ضروري است.

JoomShaper