ثبت نام كارگاه آموزشي ايده هاي كارآفرين و دانش بنيان و حمايت از آن ها

كارگاه آموزشي "ايده هاي كارآفرين و دانش بنيان و حمايت از آن ها" در واحد صوفیان برگزار خواهد شد.

در پایان این کارگاه برای شرکت کنندگان گواهي نامه پايان دوره اعطا خواهد شد.

روز برگزاری : پنجشنبه 8 مهرماه 

جهت ثبت نام و اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 42567565 تماس حاصل فرماييد 

دانشگاه آزاداسلامي واحد صوفيان 

JoomShaper