واحد صوفیان

دانشگاهی با رتبه های کشوری و جهانی

در طرح های تحقیقاتی و دانش بنیان مسابقات علمی و پژوهشی - رباتیک - بتن و ...

رشته های تحصیلی و امکانات

 

 

JoomShaper