حضور ارزشمند واحدصوفیان در

نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

رشته های تحصیلی و امکانات

 

 

JoomShaper